Лихвите по заемите за жилище тръгнаха нагоре

Лихвите по заемите за жилище тръгнаха нагоре

Лихвите по кредитите за жилище тръгнаха нагоре, показват данните на БНБ към края на март. При жилищните заеми в левове, средният лихвен процент се повишава с 0.02 пр. п. до 2.56%, а ГПР по тези кредити намалява с 0.01 пр. п. до 2.85%.

Понижение обаче има при потребителските заеми в левове с 0.09 пр. п. до 8.22%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.10 пр. п. до 8.77%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0.04 пр. п. до 4.13%. Падат и лихвите по кредити за Работодатели и самонаети лица – с 0.14 пр. п. до 3.99%. През март 2024 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.02 пр. п. до 14.78%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0.05 пр. п. до 21.05%.

Поскъпват обаче кредитите за бизнеса, като през март средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0.07 пр. п. до 4.25%, а по тези над 1 млн. евро се понижава с 0.52 пр. п. до 3.79%.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 0.43 пр. п. до 5.45%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.20 пр. п. до 6%. През март 2024 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0.01 пр. п. до 3.60%, а по овърдрафта в евро – с 0.03 пр. п. до 5.45%

При депозитите лихвите се понижават още, като средната по тези в левове намалява с 0.05 пр. п. до 0.72%, а по тези в евро се увеличава с 0.12 пр. п. до 1.10%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0.01%.

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нивата от предходния месец съответно 0.10% и 0.15%.

Същата тенденция има и при фирмените влогове, по които лихвата се понижава с 0.70 пр. п. до 1.37%, а по тези в евро – с 0.10 пр. п. до 2.54%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се повишава с 0.01 пр. п. до 0.05%, а по тези в евро – с 0.02 пр. п. до 0.09%.

  • Ръст на младежката безработица в България през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на ...