КЕВР утвърди с 8% по-висока цена на природния газ

КЕВР утвърди с 8% по-висока цена на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за юни в размер на 59,55 лв. за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщават от регулатора. Това представлява увеличение с 8% спрямо предходния месец.

На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД  актуални данни, формиращи цената на природния газ за месец юни.

Независимо от повишаването на цената на природния газ с малко над 8%, анализът  показва, че „Булгаргаз“ е осигурил благоприятна условия за доставка на фона на все по-високото процентно увеличение на референтния индекс TTF през май. На 31 май 2024 г., последният работен ден на месеца, при затварянето на нидерландската борса TTF достигна стойност 34,70 евро за мегаватчас, т.е. 67,87 лв. за мегаватчас. Утвърдената за месец юни цена на „Булгаргаз“ е с 8 лв. по-ниска.

Нараства ролята на газовите доставки по договора с Азербайджан, които покриват близо 81 % от месечното потребление и в ценово отношение не са обвързани със стойността на индекса TTF, а с цената на петрола. Останалите 19% за покриване на потреблението за м. юни са осигурени по сключен договор с газов търговец при изгодни условия, след проведена тръжна процедура.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за юни - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

  • Ръст на младежката безработица в България през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на ...