Одобрени са нови близо 9,3 млн лв по програмата за украинската помощ

Одобрени са нови близо 9,3 млн лв по програмата за украинската помощ

Одобрени са близо 9,3 млн лв по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна, съобщиха от Министерството на туризма.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

Плащанията са верифицирани за периода от 01.11.2023 г. до 29.02.2024 г. за 472 одобрени заявления на заинтересованите лица.

Миналия месец хотелиери, настанили украински бежанци, излязоха на протест в Слънчев бряг заради забавени плащания и обявиха, че са изправени пред фалит.   

С приемането на настоящия акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в размер на 9 275 665,80 лв. с ДДС, съгласно приложения Списък № 22, неразделна част от Решението на Министерския съвет.

С извършената поправка на очевидната фактическа грешка в предходния одобрен за плащане списък е коригирано и въведено правилното изписване на получателя на плащането за предоставената помощ на разселени лица от Украйна.

 

  • Ръст на младежката безработица в България през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на ...