Стартира аварийната реконструкция на пречиствателна станция „Ясна поляна“

Стартира аварийната реконструкция на пречиствателна станция „Ясна поляна“

В края на миналата седмица бяха подписани договорите с фирмата изпълнител, както и с авторския, строителния и инвеститорския надзор за реконструкцията на филтърното и помпеното стъпало на ПСПВ „Ясна поляна“.

Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца, като той започва да тече при откриване на строителната площадка. Изпълнителят и строителният надзор поеха ангажимент веднага да задвижат процедурата и да набавят нужните документи, за да може тя да бъде открита в най-кратък срок.

Фирмата изпълнител представи линеен график, в който са описани подробно съпътстващите дейности по реконструкцията на пречиствателната станция, като ще представят седмичен и месечен отчет по изпълнението им. Те увериха, че всички материали ще отговорят на спецификациите на проекта.

Областният управител Пламен Янев заяви, че приоритети на реконструкцията са качеството на проекта и бързината за изпълнение. „Обектът е с голямо обществено значение за хората в региона. Очаквам активно участие и от трите надзорни фирми. От страна на Областна администрация Бургас ще има ежеседмично присъствие на обекта с оглед качественото и в срок изпълнение“, коментира той.