МОСВ разпореди проверки на речните корита

МОСВ разпореди проверки на речните корита

През пролетта предстои покачване на нивата на реките, а на много места има замърсяване. Затова Министерството на околната среда и водите разпореди проверки за почистване на речните легла и прилежащите им територии.

Регионалните инспекции трябва да изготвят доклад до всички общини на контролираната от тях територия в срок до 29 март. След това да бъде извършен оглед на речните легла и водосборните дерета.

При установени замърсявания трябва да бъдат предприети действия за премахването им. Съгласно Закона за управление на отпадъците кметовете на общини отговарят за почистването.

В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно-наказателни мерки спрямо градоначалниците.