България е с най-ниската продължителност на живота в ЕС

България е с най-ниската продължителност на живота в ЕС

България остава страната в ЕС с най-ниската очаквана продължителност на живота в ЕС и през 2023 г. – 75,8 години спрямо средно ниво в съюза от 81,5 години, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

В същото време страната ни е сред първите три по повишение на продължителността на живота спрямо предпандемичната 2019 г.

Според предварителните данни за 2023 г. очакваната продължителност на живота при раждане в ЕС е нараснала с 0,9 години спрямо 2022 г. и с 0,2 години в сравнение с нивото преди пандемията от Covid-19 през 2019 г.

В 15 държави очакваната продължителност на живота надхвърля средната в ЕС, като най-високата продължителност на живота е отчетена в Испания (84 г.), Италия (83,8 г.) и Малта (83,6 г.)

За сметка на това най-ниската очаквана продължителност на живота е регистрирана в България (75,8 г.), Латвия (75,9 г.) и Румъния (76,6 г.)

В сравнение с равнището преди пандемията през 2019 г. в 18 държави от ЕС се наблюдава увеличение на продължителността на живота през 2023 г., в две държави тя е останала стабилна, а в шест е намаляла.

Най-голямото увеличение е регистрирано в Румъния (+1 година), следвана от Литва (+0,8 години), България, Чехия, Люксембург и Малта (по 0,7 години).

Най-големите намаления са отчетени в Австрия и Финландия (по -0,4 години), следвани от Естония и Нидерландия (по -0,2 години).