БАН открива първата водородна зарядна станция в страната

БАН открива първата водородна зарядна станция в страната

Първата водородна зарядна станция в България и дори в региона ще бъде официално открита на 10 май в София, съобщават от Българската академия на науките (БАН), която разработва проекта.

С новата зарядна станция в България реално се поставя началото на водородната електрическа мобилност у нас.

Производството на водород се осъществява с електролизьор с капацитет 8 килограма на денонощие. Произведеното на място гориво постъпва директно във водородната зарядна станция, където се компресира до необходимото налягане за осъществяване на зареждането. Това става чрез два изхода за зареждане – при налягане 350 бара и 700 бара. Двете стандартни налягания покриват възможностите за зареждане на леки, лекотоварни и товарни автомобили, а използването на буферни съдове за високо налягане позволява зареждането на транспортните средства да се извършва в рамките на минути.

При по-голяма консумация водородната зарядна станция има възможност да използва водород от външни бутилки, произведен и от други източници.

Съоръжението е произведено от австрийската фирма EDC Anlagentechnik и е сертифицирано като преместваемо. Това дава принципна възможност за използването му за демонстрационни цели и на други площадки, извън основната ѝ локация в рамките на Полевата лаборатория в София.

ИЕЕС-БАН е и собственик на първия регистриран водороден електромобил в България, който е с нулеви емисии – както на вредни вещества, така и на въглероден диоксид.

Сред основните предизвикателства пред водородната мобилност е липсата на зарядна инфраструктура. Мрежите от зарядни водородни станции по света са в начален етап на изграждане, а България изобщо не разполага с такива към момента.

 

  • Ръст на младежката безработица в България през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на ...