Вече може да проверите онлайн избирателната секция и мястото за гласуване

Вече може да проверите онлайн избирателната секция и мястото за гласуване

От днес избирателите български граждани могат да проверят номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите на 9 юни 2024 г. – за членове на Европейския парламент и на Народното събрание. Справката се осигурява от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ.

Информация за адреса на избирателната секция може да бъде получена на сайта на ГРАО.

Проверка може да бъде направена и чрез безплатно обаждане за страната на станционарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO") в работни дни между 9:00 и 17:30 часа.

Всеки избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да поиска вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Това става чрез продаване на електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Общинските администрации, след идентификация с електронен подпис чрез сайта https://www.grao.bg/elections/, имат възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, трябва да имат предвид, че ще могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 28.05.2024 г.

От ЦИК напомнят, че за евроизборите се изисква уседналост. За да може един български гражданин да гласува, трябва да е живял през последните три месеца в България или в друга държава членка на Европейския съюз и да има адресна регистрация към 9 март.