Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

315 лева е линията на бедност в Бургаско

За 2015 г. в област Бургас размерът на линията на бедност е 3783 лв., или 315.3 лв. средномесечно на лице от домакинство. Под прага на тази линия са живели 21.2 % от населението на областта. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро – Югоизток. Спрямо предходната година през 2014 г. размерът на линията на бедност за региона намалява с 0.9 % при нарастване с 0.6% общо за страната, а относителният дял на бедното население в областта се увеличава 0.1 процентни пункта при нарастване с 0.2 процентни пункта за страната.

 

В Бургаско относителният дял на бедните при мъжете е 20.0 %, а при жените – 22.4 %. Разликата в равнищата на бедност между двата пола е 2.4 процентни пункта при 3.8 пункта за страната. В сравнение с 2014 г. делът на бедните  при мъжете в област Бургас през 2015 г. нараства съответно с 0.9 процентни пункта и намалява с 0.5 процентни пункта при жените.

 

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2015 г. в област Бургас показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 21.2 % на 26.3 %, или с 5.1 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 41.0 %, или с 19.8 процентни пункта.

 

Поляризацията на населението в Бургаска област по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2015 г., показва, че най-бедните 20 % в региона имат 8.7 пъти по-нисък доход от най-богатите 20 %, като спрямо 2014 г. поляризацията нараства с 1.5 процентни пункта.

 

През 2015 г. най-висок размер на линията на бедност има област София (столица) – 503.8 лв., с равнище на бедност 21.1 %, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Кърджали – 189.2 лв., където равнището на бедност е 22.5 %. Област Бургас е с размер на линия на бедност  - 315,3 лева и е на дванадесето място в страната.

Източник: Topnovini.bg