Започва ремонтът на крайбрежната алея в Ахтопол, укрепват свлачището

Започва ремонтът на крайбрежната алея в Ахтопол, укрепват свлачището

Общинските съветници в Царево гласуваха за изработване на подробен устройствен план, с което започват действия по решаването на дългогодишния проблем със свлачището на крайбрежната алея в Ахтопол. На 11-ата сесия на местния парламент в мандат 2023-2027 г. бяха взети няколко важни решения, които обхващат редица инфраструктурни, екологични и административни подобрения, чиято цел е да сложат край на няколко дългогодишни проблеми.

Предприемат се и незабавни действия по аварийно-възстановителните работи по мостовото съоръжение в кв. Мандрата и прилежащите улици към него, пострадали при бедствената ситуация през септември миналата година. Удължен е срокът на безвъзмездното право на ползване на имот в Ахтопол от страна на Национална художествена академия с още 10 години.

Бе приета и докладна записка на кмета на общината Марин Киров, относно кандидатстване и участие на община Царево като водещ партньор по проект “ZAGREY тест за зелен туризъм” по програма “ИНТЕРРЕГ Средиземно море” на стойност над 1 200 000 евро.

Одобрено бе изграждането на втора водна камера на напорен резервоар с обем 2500 куб. м в района на местност Грънчаря. Беше взето решение за разрешаване на дългогодишен проблем с границите на имота на Съюза на българските артисти, посочват от общината.

Съветниците гласуваха и за придобиване на право на собственост от държавата в лицето Министерството на отбраната върху два имота в района на местност „Боруна“.

В началото на заседанието клетва като общински съветник положи Вадимир Дуков от групата на коалиция ПП-ДБ.