Кметът на Царево е официален гост на научна конференция, посветена на учения Александър Янков

Кметът на Царево е официален гост на научна конференция, посветена на учения Александър Янков

Научна конференция с международно участие, посветена на забележителния учен чл.-кор. проф. д-р Александър Янков, се провежда в Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет. Във форума като специални гости участват представляващият Висшия съдебен съвет съдия Боян Магдалинчев, конституционният съдия проф. д.ю.н. Атанас Семов, представители на академичните среди и съдебната система, общественици, както и кметът на община Царево Марин Киров.

Марин Киров подари на проф.д.н Мария Нейкова книгата “Гръко-римските закони за престъпленията против вярата и църквата”.

“Пожелавам успех на конференцията, имах уникалната възможност да се запозная с човека и дипломат Александър Янков през 2008 г., а първата ми статия в списание “Международна политика” беше вдъхновена от него и е посветена на пиратството и тероризма по море. Подарявам ви вместо поздравителен адрес едно мое любимо научно издание. Пожелавам ви да сте устремена и отдадена както в обществените дела като областен управител, така и като декан на Центъра по юридически науки”, каза царевският кмет.