Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Съдебната сага свърши! Започват строителството на Околвръстното на Камено

 

 

След три години съдебни саги започва строителството на Околовръстен път на Камено. Това стана ясно след като Върховният административен съд реши, че отхвърля жалбата на "Автомагистрали-Черно море"АД срещу решение на директора на Областно пътно управление - Бургас за оценка и класиране на участниците в обществена поръчка за избор на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и строителство на обект Обход на Камено. Решението не подлежи на обжалвване, с което на практика се дава зелена светлина да старт на ремонтните дейности.

 

Околовръстният път на Камено е държавна отсечка, която е в окаяно състояние от години. През нея минава огромна част от трафика от София към Созопол, както потока от тирове и  към водещите заводи в общината.  Тя е изключително важна всички шофьори и пешеходци в района, както и за местните жители. През годините местните жители станаха свидетели на многобройните пътни инциденти заради огромните трапове, които зееха. 

 

Припомняме, че през лятото през 2016 г. жителите на Камено се вдигнаха на протест, като блокираха трафика към Южното Черноморие. Тогава държавата осигури пари за ремонт на пътя, а процедурата за фирма-изпълнител бе спечелена от „Трейс Груп Холд” АД, но конкурентната „Автомагистрали-Черно море” АДобжалва избора. Така дълго време се водиха дела, които бавеха ремонта.

 

 „В конкретния случай няма допуснати нарушения и незаконосъобразно оценяване на офертите на класираните на първите три места участници - "Трейс Груп Холд" АД, "Щрабаг" ДЗЗД и "Бургаспътстрой" АД. Помощният орган е направил описание на техническите предложения и е изложил мотиви за поставените оценки в достатъчна степен, за да е налице яснота и обоснованост. Техническото предложение на всеки един от участниците в процедурата представлява огромен набор от страници техническа документация, подробно и обосновано изложение на всяко едно от изискванията на възложителя относно техническите параметри на изпълнението. Съобразена е заложената Методика, на база на които са поставени оценки на участниците. В достатъчна степен са изложени мотиви в протокола, които да дадат яснота по приложението на изискванията, няма нужда да се повтарят или цитират отделни конкретни параметри.“, е подчертано в мотивите на Върховния административен съд. 

 

 „Не е налице допуснато нарушение. Актът, довел до класиране на участниците по техническите предложения е законосъобразен. Още повече, че по отношение и на петимата участника изложението е едно и също и като краен резултат определените точки за класиране са еднакви за всички участници – и петимата, включително и на жалбоподателя пред КЗК. Нито един от тях не е дискриминиран, нито спрямо него са поставени различни изисквания, нито е оценен по този показател по различен начин. Това поставя и интересния въпрос какъв интерес би имал участник от атакуване на решение в тази му част, при положение, че то го благоприятства.“, счита още ВАС.