Близо 3000 светодиодни фотоволтаични лампи ще бъдат поставени в селата в Поморие

Близо 3000 светодиодни фотоволтаични лампи ще бъдат поставени в селата в Поморие

Проектно предложение на Община Поморие получи одобрение за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е за „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2“ и е за инвестиции в системи за външно изкуствено осветление в населените места Козичино, Лъка, Горица, Страцин, Бата, Косовец, Белодол, Александрово, Габерово, Дъбник, Медово, Порой и Гълъбец.

В рамките на проекта в 13-те села ще бъда извършена подмяна на всички осветителни тела с 2919 броя модерни светодиодни и автономни фотоволтаични лампи, с понижени загуби на електрическа енергия. Ще бъде въведена система за мониторинг на енергопотреблението и управление на осветителните системи чрез централна софтуерна платформа за управление.

Очаква се в резултат от реализирането на проекта годишните намаления на емисиите на CO2 да бъдат 615,15 т., годишните енергийни спестявания – 1265,74 MWh/г., а годишните парични спестявания – 394 230,92 лв. За целевите групи, а именно общо 9073 жители, ще се създадат по–добри условия за живот.

  • Община Поморие отпусна 1000 лева в подкрепа на хората от Дружеството на инвалидите в града. Със сред...
  • Със средства от капиталовата програма на Община Поморие бе направен основен ремонт на улица „Арда“ в...
  • В изпълнение на „Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция Подкрепа“, съфинанс...
  • Вокална група „Таланти“ при СУ „Иван Вазов“ – Поморие спечели призово място на Международен конкурс ...