Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Колко от мигрантите у нас работят на трудов договор?

Имигрантите от първо или второ поколение, които по някакви причини са останали постоянно в България, са предпочитали да работят най-вече по т.нар. "нестандартно работно време", отчитат данни от анализ на Евростат, посветен на работещите имигранти в ЕС през 2014 г., които са се установили на територията на Евросъюза, пише dnes.bg.

Около 40 на сто от пребиваващите в България чужденци са предпочели работа на "нестандартно работно време" - работа предимно вечер, в събота и неделя, или без определени графици.

 

Други 13 процента са предпочели работа със самостоятелна заетост. Със заетост на непълно работно време са били около 1,4 на сто от имигрантите у нас, а други 5 на сто са били заети на временни договори.

 

Няма данни за видовете трудови дейности, които са били предпочитани от чужденците у нас, но преобладаващото мнозинство от тях не са били с особено висока квалификация и не са попадали в категорията работещи "бели якички", според анализа на Евростат.

 

Според данни на европейската статистика през 2014 г. в ЕС-28 са пребивавали около 9,2 млн. имигранти от второ поколение и близо 20,1 млн. имигранти от първо поколение. Те са съставлявали съответно 5,6 на сто и 12,7 на сто от работещото население в ЕС-28 на възраст 25-54 години.

 

Работещите имигранти от първо или второ поколение в ЕС са разделени условно на две категории в анализа на Евростат - високо квалифицирани служители /"професионалисти" или "бели якички"/ и служители, които извършват някакъв вид услуги, занимават се с ръчен труд или някакъв вид по-ниско квалифицирано производство.

 

Категорията на "професионалистите"-имигранти от първо или второ поколение в ЕС основно преобладава в една дузина страни от Евросъюза - Великобритания, Белгия, Холандия, Франция, Германия, Дания, Люксембург, Финландия, Швеция, Италия и др.

 

Работещите имигранти, които не са били особено високо квалифицирани, са се трудили предимно в страни като Чехия, Естония, Хърватия, Италия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Словения, Словакия и др.

 

Съотношението на работещите в ЕС през 2014 г. високо квалифицирани имигранти и тези с по-ниско образование и съответно квалификация е било 1 към 4. Близо 52 процента от имигрантите от второ поколение /или по-младите и по-образованите/ са работили високо квалифицирани професии, отчита европейската статистика.

 

ЕК е приела от юли 2011 г. директиви относно "Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни", която се фокусира върху подобряване на икономическите, социалните и културните предимства на миграцията в Европа и върху постигането на пълноценно участие на имигрантите във всички аспекти на колективния живот на ЕС, припомня анализът.