Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Бързите заеми скочиха с 15%

 

Общият размер на отпуснатите заеми от фирми, специализирани в кредитиране, е 2,421 млрд. лв. (2,7% от БВП), сочат данните на БНБ към края на септември. Те се увеличават с 15,1% (318 млн. лв.) спрямо същия месец на миналата година. Върху размера на тези т.н. бързи кредити оказват влияние нетните продажби на заеми от фирмите, които за последните дванадесет месеца са в размер на 71 млн. лв.

 

Отпуснатите бързи кредити на домакинства се увеличават за година с 16,1% (261,3 млн. лв.) и в края на септември са 1,888 млрд. лв. Те имат дял от 79,2% от общия размер на бързите заеми, при дял от 78,7% година по-рано. Кредитите, отпуснати на нефинансови предприятия, са 443 млн. лв. Те се увеличават с 10,9% (43,6 млн. лв.) в сравнение със септември 2015 г., но намаляват с 4,5% (20,8 млн. лв.) спрямо юни 2016 г. Те имат дял от 18,6% от общия размер на бързите кредити.

Гражданите взимат предимно потребителски бързи заеми, като общият им размер нараства до 1,683 млрд. лв. За година те се увеличават с 22,6% (310,1 млн. лв.). Делът им в общия размер на бързите заеми за домакинствата се увеличава до 89,2%. Размерът на жилищните кредити в края септември е 120,8 млн. лв. и намалява с 30,3% (52,6 млн. лв.) в сравнение със същия месец на 2015 г. Жилищните заеми имат дял от 6,4% в общия обем на бързите кредити за гражданите.

По отношение на сроковете, преобладават заемите над 5 години, които са на стойност 852,9 млн. лв. в края на септември. Те се увеличават с 32% (206,6 млн. лв.) спрямо същия месец на миналата година. Делът на тези заеми от общия размер на кредитите нараства до 35,2%. Замети със срок над 1 до 5 години са 696,6 млн. лв. За година те се увеличават с 11,7% (73,2 млн. лв.). А заемите със срок до 1 година са 445 млн. лв., като нарастват с 25,1% (89,4 млн. лв.) спрямо септември миналата година.

Размерът на необслужваните бързи кредити е 426,5 млн. лв., сочат данните на БНБ. Спрямо края на септември миналата година те намаляват с 10,7% (51,1 млн. лв.).

По отношение на източниците на финансиране на дружествата, специализирани в кредитиране, в данните на БНБ се посочва, че в края на септември пасивите на тези компании са 2,999 млрд. лв. при 2,713 млрд. лв. година по-рано. Те нарастват с 10,5% (285,7 млн. лв.) спрямо септември 2015 г.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1,468 млрд. лв. Размерът им нараства със 17,9% (222,7 млн. лв.) спрямо края на септември 2015 г. Заемите със срок над 1 година представляват 57,3% от общия размер на получените кредити в края на септември при 54% година по-рано.

В структурата на получените заеми от фирмите, специализирани в кредитиране, преобладават кредитите от компании извън страната, които са в размер на 1,088 млрд. лв. Те се увеличават с

14,4% (137,2 млн. лв.) спрямо края на септември 2015 г. Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата за бързи кредити, е 30,2 млн. лв. За година той се увеличава с 10,3% (2,8 млн. лв.).