Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Бургазлии масово плащат с 20% по-ниски санкции от НАП

Физическите лица и бизнесът в Бургас активно се възползват от нововъведената от Националната агенция за приходите в края на миналата година възможност за намаляване размера с 20% на наложена санкция или глоба, ако плащането се извърши в 14-дневен срок, съобщават от приходното ведомство в морския град. От началото на годината в териториалната структура са приети и обработени 36 заявления във връзка с тази възможност и промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Събраните суми от Наказателни постановления по този ред са близо 8 000 лева и продължават да нарастват. 

От НАП Бургас уточняват, че според новите правила за административно-наказателно производство, лицата, които не желаят да обжалват наложена от Националната агенция за приходите глоба или имуществена санкция, могат да платят 80 % от нейния размер. За целта те трябва да подадат в офис на НАП заявление по образец и да внесат сумата в двуседмичен срок от връчване на наказателното постановление по банкова сметка „Данъци и други приходи за централния бюджет“ на компетентната териториална дирекция или офис на НАП. Ако не бъде подадено заявлението, то нарушителите губят правото си да се възползват от възможността да платят по-ниска санкция.

Новите правила за административнонаказателно производство са подробно разяснени в становище на НАП, публикувано в сайта на Агенцията.