Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Бюджет 2022 на Бургас – консервативен и без увеличение на местните данъци

Кметът на Бургас Димитър Николов представи параметрите на проектобюджета на Бургас за 2022 г. Той е подготвен в условията на трудно прогнозируема среда, динамична икономическа обстановка и е повлиян от редица предизвикателства. При изготвянето му е използван консервативен подход, базиран на актуалните данни за изпълнение на Бюджет 2021 и местни приходи, формирани за поредна година без да бъдат завишавани местните данъци на гражданите.

„Наглед Бюджет 2022 е с по-голяма рамка, но повечето средства в него са за издръжка на най-важните и обществено значими дейности. Рязко расте цената на всичко. На електроенергия, горива, строителни материали, храни… Въпреки това за поредна година не повишаваме данъците и местните такси. За съжаление, едновременно с това отново не получаваме изравнителна субсидия от държавния бюджет. Защото сме имали добра събираемост на данъците и финансова дисциплина. Изравнителна субсидия получават общините с ниска събираемост, а тези, които са се справили - не. Така Бургас губи между 4 и 6 милиона лева.

Притеснително е, че се очертава нулева година за европейските средства. А Бургас силно разчита на тях, тъй като само с местни данъци трудно се правят големи инвестиции. Призовавам правителството да направи максималното местните власти в България да получат достъп до европейските програми и да привлекат колкото може повече средства от ЕС, за да компенсират инфлационните загуби.

Тази година са необходими между 7 и 13 милиона лева, за да компенсираме увеличението на тока в общинския бюджет. В друго време тези средства щяхме да инвестираме в развитието на града, в реални инфраструктурни проекти.

В тази обстановка се борим да приложим всякакви мерки за енергийна ефективност. Миналата година обновихме уличното осветление по 22 големи булеварда. Това спести 200 000 лева на годишна база. Сега искаме да продължим програмата, подменяйки всички ергоемки осветителни тела, за да спестим още повече средства. Въпреки това сметките ни са огромни.

Вече обявихме намерение да създадем фотоволтаични паркове върху собствени терени. Това кореспондира и с обявените тази седмица намерения на Европейския съюз в същата посока. Но се сблъскваме с несъвършенства в закона, необходимо е спешно облекчаване на правилата.

Друг голям проблем тази година е отказът на фирмите да изпълняват договорите си заради повишените цени на желязо, бетон, горива, асфалт и всички видове материали. Вече имаме реални откази за извършване на дейности, заради неколкократно повишение на цените на горива и материали, искат финансови компенсации, които няма как да получат, защото законът за обществени поръчки не позволява това. В момента в Бургас не работи нито една асфалтова база. За някои наши проекти ще се наложи преизчисляване на стойността им и преминаването през нови обществени поръчки.

Разчитаме на помощ от държавата, но най-вече се надявам тази война да спре, пазарите да се успокоят и хората да се върнат към нормалността в своето ежедневие и разходи!“, каза Димитър Николов при представянето на бюджет 2022.

Той допълни, че за да се осигури сигурност и стабилност, в първото шестмесечие на годината Община Бургас няма да извършва големи капиталови разходи. Средствата ще бъдат съхранявани за осигуряване на социална защита и издръжка на дейности с важни обществени функции. Консервативен е подходът и по отношение на вземането на кредити, като Община Бургас залага такива в Бюджет 2022, но ще прибегне до усвояването им само при необходимост. Кметът на Бургас даде пример с миналогодишния бюджет, в който от 10 млн. лв. заложен кредит, са усвоени едва 5. Същият ще е подходът и тази година.

 

Макрорамка

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности по Закона за държавния бюджет и собствени приходи за държавно делегирани дейности – 157 088 216 лева

Дейности, финансирани с общински приходи – 148 384 280 лева

Преходен остатък – 17 564 033 лева

Индикативен годишен разчет за средства от Европейски съюз – 74 000 000 лева

Общо: 397 036 529 лева

 

Финансов натиск върху бюджета на Общината оказва създалата се ситуация, породена от значително завишените цени на електроенергията и горивата за отопление, суровините и строителните материали спрямо същия период на предходната година.

Негативното влияние и повишен риск върху прогнозните параметри на бюджета оказва също така усложнената международна политическа обстановка и свързаната с нея бежанска вълна, както и потенциалната възможност от нов бум в разпространението на COVID-19.

Субсидиите, включени в основните бюджетни взаимоотношения, определени в чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, са както следва:

* Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 156 633,3 хил. лв.;

* Трансфери за местни дейности – 178,9 хил. лв. и целева субсидия за капиталови разходи – 2 769,7 хил. лв.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 156 633,3 хил. лева, при 137 542,1 хил. лева за предходната 2021 година. Увеличението спрямо разчетените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година субсидии е 19 091,2 хил. лева или ръст от 13,88 %, който се дължи на нарастване на стандартите през 2022 година, считано от 1 април. Като приоритетни области в държавната политика, с най-голямо увеличение спрямо 2021 г. в общата субсидия за делегирани държавни дейности на Община Бургас са средствата за социални дейности – 25 %, образование – 14,3 % и здравеопазване - 13,5 %. Ръстът по повечето стандарти предвижда увеличението на минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв.

С най-голям ръст са стандартите във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", а с най-малък тези във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

Считано от 1 април 2022 г., стойностните показатели на стандартите за социалните услуги са завишени средно с 31 % спрямо действащите през 2021 г., стойностните показатели на стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 11 %, за училища - средно с 12 %, за медицинско обслужване в здравен кабинет - средно с 14 %, а тези за яслена група към детска градина и детска ясла средно с 16 %.

Считано от 1 април 2022 г,. са въведени нови стандарти-нормативи в детските градини и детските ясли – норматив в размер на 650 лв. за издръжка на дете в общинска детска градина или училище и норматив в размер на 1 125 лв. за издръжка на дете в детска ясла, включващи и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси.


 

ИНФРАСТРУКТУРА

* Програма за облагородяване на вътрешноквартални пространства „Моят град, моят квартал, моята улица”

Програмата стартира през 2020 г. при голям интерес от страна на жителите на Бургас, които са активни и искат да превърнат квартала, в който живеят, в едно по-красиво, по-удобно, по-подредено място. Тя дава възможност хора от различни възрасти, имащи различни интереси, да организират с помощта на Общината и пространството около тяхното жилище по свой вкус.

До този момент са подадени над 176 заявления от сдружения на собственици. 120 от тях вече са одобрени от комисията. През 2021 г. бяха завършени общо 33 бр. междублокови пространства, а 4 бр. са в процес на изпълнение. Още 10 междублокови пространства са с одобрени проектни схеми от етажната собственост и предстои стартират на благоустрояването им след приемане на бюджета за 2022. До края на годината се планира да бъдат облагородени още 35 нови пространства.
 

Предвидените за изпълнение през 2022 г. проекти са:

Ж.к. „Изгрев“

 • Бл. 56 - Озеленяване, отдих, тротоар

 • Изграждане на паркинг и благоустрояване - бл.3 и бл.3А

 • Благоустрояване около бл.5

 • Благоустрояване бл. 33 - зона за отдих, озеленяване и облагородяване

 • Благоустрояване бл.68 – зона за отдих, озеленяване, детски кът

 • Благоустрояване бл.9 – вътрешноблоково пространство

 • Бл.3-А- паркинг, зона за отдих, озеленяване

Ж.к. „Зорница“

 • Бл.42 – зона за отдих и озеленяване

Ж.к. „Лазур“

 • Благоустрояване бл.54 - зона за отдих, озеленяване,

 • Благоустрояване бл.89 - зона за отдих, озеленяване, детски кът

 • Благоустрояване бл.70 – зона за отдих, озеленяване

Ж.к. „Братя Миладинови“

 • Благоустрояване бл. 117 - паркинг, зона за отдих, озеленяване

 • Изграждане на паркинг и благоустрояване пространството на бл.7

 • Благоустрояване междублоково пространство ул. „Иван Богоров“ 66 – зона за отдих, озеленяване, настилка

 • Благоустрояване "Братя Миладинови" 1 - зона за отдих, озеленяване

Ж.к. „Меден рудник“

 • Благоустрояване бл.66

 • Благоустрояване бл.9 и 10

 • Благоустрояване бл.109 – зона за отдих, озеленяване и паркинг

 • Благоустрояване, бл.108

 • Благоустрояване блок 107

 • Благоустрояване на пространството пред бл.415-А

 • Благоустрояване бл.18 – зона за отдих, озеленяване, детски кът

Ж.к. „Славейков“

 • Благоустрояване бл.19 - паркинг, зона за отдих и озеленяване

 • Благоустрояване бл.72 – зона за отдих, озеленяване, детски кът

Всички останали одобрени проекти по програма Моят град, моят квартал, моята улица” са в процедура по изготвяне и одобряване на проектни схеми.

 

* Ще продължи работата по рехабилитация на уличната мрежа в кв. “Възраждане“. През 2021 г. приключи ремонтът на ул. “Самуил“, в участъка между ул. “Гладстон“ и ул. “Дебелт“. Продължава ремонтът на улиците „Македония“ и „Кл. Охридски“, в участъка между ул. “Гладстон“ и ул. “Дебелт“. Следващите улици, които ще бъдат ремонтирани, след като ВиК подменят амортизираните водопроводи и битовия канал, са:
 

* Община Бургас има подготвени нови проекти за изграждане и реконструкция на улици, пътни връзки и обходи, които са изпратени до всички държавни институции (https://www.burgas.bg/bg/novini/kmetat-poiska-pomosht-ot-deputatite-za-realizatsiyata-na-28-burgaski-proektaи за които очакваме да получим европейско и държавно финансиране. Ето някои от тях:

 • Реконструкция на обслужваща улица и изграждане на нова велосипедна алея с елементи на техническата инфраструктура от о.т. 11 и о.т. 12, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, до о.т. 54, по плана на кв. „Лозово“, и изграждане на нова велосипедна алея от о.т. 623 и о.т. 624 до о.т. 11 и о.т. 12, по плана на ПЗ „Север“.

 • Изграждане на локално платно с велоалея на ул. „Крайезерна“, ПЗ „Север“.

 • Реконструкция на ул. „Одрин” от кръстовище „Трапезица” до ул. „Проф. Яким Якимов”, с изграждане на второ пътно платно.

 • Южен обход на „Меден рудник“ - пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден Рудник“, гр. Бургас, до Републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак - Бургас - ГКПП Малко Търново“.

 • Втори етап на Северен обход на Бургас – западна връзка от пътен възел на път I-6 (Ветрен-Бургас) с път II-79 (Бургас-Средец), посока Южното Черноморие.

 • Реконструкция на съществуващи кръстовища на бул. “Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово - Бургас“) при о.т.97 и при о.т.7 по плана на к-с „Меден рудник“.

 • Водоснабдяване с. Твърдица, с. Димчево.

 • Проект за управление на питейните и отпадъчни води в „Рудник“ и „Черно море“ - реконструкция и модернизация на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно със сградни водопроводни отклонения и изграждане на битова канализационна мрежа, в едно със сградни канализационни отклонения.

 • Канализация и ПСОВ гр. Българово.

 • КПС с тласкател и битова канализация в зона „Мадика“, Промишлена зона „Север“.

 • Реконструкция на ул. “Индустриална“ и ул. „Чаталджа“.

 • Етажен паркинг в ж.к. „Възраждане“.

* През 2021 г. беше реализиран проект за модернизация на уличното осветление по централни градски артерии. Бяха подменени 2623 стари осветителни тела с нови енергоспестяващи. С реализацията на проекта намаляват вредните емисии – въглероден диоксид, намалена е консумацията на енергия, което ще икономиса финансов ресурс от близо 200 000 лв. годишно, а спестената консумация на енергия е 1 123 038 киловат часа годишно. През 2022 г. ще продължи подмяната на старите осветителните тела с нови енергоспестяващи, като ще стартираме от ЦГЧ, кв. “Възраждане“ и отдалечените квартали на Бургас – „Рудник“, „Черно море“, „Банево“, „Ветрен“. В резултат на тази подмяна ще се спестят до 330 000 лв. за година от сметките за електроенергия.

 

* В подкрепа на бизнеса

И през 2022 г. ще продължават инвестициите в осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения и привличане на нови инвеститори. По-важните проекти са:

 • Ремонт и изграждане на улици в промишлена зона "Север"- местността „Мадика“ /териториите на север от града в посока „Ветрен“/. За тази територия Община Бургас служебно разработи План за улична регулация, което улесни провеждането на процедурите по разрешаване на строителство и съответно засили интереса на инвеститорите. През 2020 г. бяха изготвени проекти за инфраструктурата, и през 2021 г. започна изграждането й в територията, което ще продължи и през 2022 г. Това включва изграждане на локално платно на път I-6 и улици около новата болница „Сърце и мозък“, както и довеждаща инфраструктура до терени, в които се изграждат нови предприятия.

 • Установена е практика общински служители да подпомагат инвеститорите при подготовка на документация за сертифициране на проектите в Българската агенция за инвестиции, за да се привлече финансиране за изграждане на довеждаща инфраструктура до имотите, където ще се строят производствени и логистични бази. На територията на община Бургас се изпълняват 6 сертифицирани инвестиционни проекти клас „А“. През 2021 г. е получено финансиране за изграждане на инфраструктура за 2 проекта в местността „Мадика“ и в Северна промишлена зона.