Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Най-голям брой жилища са въведени в експлоатация в Бургаска област

Най-голям брой жилища през третото тримесечие на тази година са въведени в експлоатация в област Бургас - 822. След нея се нареждат областите Варна - с 624 жилища, Пловдив - 184 и Пазарджик - 135. Това показват данните на НСИ, цитирани от Topnovini.bg.

 

През третото тримесечие на 2016 г. в Бургаско броят на жилищните сгради въведени в експлоатация е 82, като спрямо съответното тримесечие на 2015 г. е регистрирано намаление от 5.7 %, съобщиха от Териториалното статистическо бюро - Югоизток. Новопостроените жилища в тях са 822, или с 23.4 % повече спрямо същия период на предходната година.

 

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2016 г. със стоманобетонна конструкция са 92.7 %, с тухлена - 6.1 % и с друга - 1.2 % . В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. се наблюдава намаление на относителния дял на сградите със стоманобетонна конструкция с 2.7 процентни пункта.

 

По-голяма част от новопостроените жилища са с две стаи (49.3 %), следвани от тези с една стая (22.1 %). Спрямо третото тримесечие на 2015 г. е отчетено намаление само на жилищата с шест и повече стаи. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните, едностайните и тристайните жилища.

 

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2016 г. е 55.9 хил. кв. м, или с 6.6 % повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 година. Жилищната площ също се увеличава с 8.8 % и достига 35.7 хил. кв. метра.

 

Същевременно намалява средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Бургас от 78.7 кв.м през третото тримесечие на 2015 г. на 68.0 кв. м през същото тримесечие на 2016 година.