Възстановяват още една от знаковите стари сгради в центъра на Бургас

По предписание на Община Бургас и след съгласуване на проекта с Министерство на културата и НИНКН, собствениците на знаковата сграда с адрес ул. „Богориди“ №8 започнаха да ремонтират нейната фасада. От години горният етаж се рушеше бавно и правеше лошо впечатление на минувачите. С обезопасяването и възстановяването на добрия му външен вид, централната част на Бургас ще стане още по-представителна.

По разпореждане на кмета Димитър Николов миналата година Общината стартира серия от процедури за спасяване на старите къщи в ЦГЧ. Въпреки че са частна собственост и се намират под контрола на Националния институт за недвижимо културно наследство, някои от тях са в критично състояние заради бездействие на собствениците им. Комисия от Община Бургас направи предписания. Собствениците бяха подпомогнати административно. Много от тях реагираха с изготвяне и съгласуване на проекти, за което Общината винаги е готова да им окаже съдействие, и стартиране на реални ремонтно-възстановителни дейности.

223 са бургаските сгради единични недвижими културни ценности – в центъра и кв. „Възраждане“. Според Закона за културното наследство (ЗКН), собствениците им трябва да поискат становище от Националния институт за недвижимо културно наследство, ако искат да ги ремонтират, надстроят или пристроят. Липсата на специален режим за голяма част от ценните сгради прави процеса по съгласуване дълъг и труден. Затова Община Бургас ще продължи да съдейства на всички собственици по отношение на проектиране и съгласуване на процедурите с НИНКН, за да не се стига да положение, в което сградата продължава да се руши, докато изчезне напълно.

„Благодаря на активните и съвестни собственици на стари сгради в Бургас, които ги реставрират със свои сили и средства. Благодарен съм и на тези, които търсят нашата подкрепа, за да се стартира процес по подготовка на документи и впоследствие обновителни дейности. Не е върнат никой с искане за такъв тип съдействие!“, припомни кметът Димитър Николов.

От общо 223 сгради културни ценности в града, 150 са в добро техническо състояние. Те са реставрирани и имат добър общ вид. По останалите има какво още да бъде направено.