Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

104 разрешителни за строеж са издадени в Бургаско

През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 104 жилищни сгради с 509 жилища в тях и с 84 394 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 31 537 кв.м РЗП. Това показват данните на Териториално статистическо бюро – Югоизток, цитирани от Topnovini.bg.

 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2.8 %, жилищата в тях - с 2.5 %, докато разгънатата им застроена площ е повече с 25.0 %. Намаление се наблюдава и при броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради с 12.2 %, но разгънатата им застроена площ се увеличава  със 148.2 %.

 

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 1.0 %, жилищата в тях - с 11.0 %, но тяхната РЗП се увеличава с 33.2 %. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради регистрират спад с 26.5 %, а съответната им РЗП - с 31.5 % .

 

През третото тримесечие на 2016 г. в област Бургас е започнал строежът на 67 жилищни сгради с 285 жилища в тях и с 42 025 кв. м обща застроена площ, както и на 18 други сгради с 9531 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 1.5 %, жилищата в тях - с 10.4 %, но общата им застроена площ се увеличава с 6.4 %. Намалява и броят на започнатите други сгради с 40.0 %, и тяхната РЗП - с 44.8 %.

 

В сравнение с трето тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 24.1 %, броят на жилищата в тях намаляват - с 23.6 %, а тяхната РЗП се увеличава с 2.9 %. Броят на започнатите други видове сгради се увеличава с 50.0 %, а съответната им РЗП - със 117.6 %.