Община Камено започна мащабна реконструкция на водопроводната мрежа

Община Камено започна мащабна реконструкция на водопроводната мрежа

Със символична първа копка бе дадено начало на реконструкцията на вътрешна водопроводна мрежа в Русокастро, Ливада и  Желязово.

Дейностите се реализират по проект подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Кметът на община Камено Жельо Вардунски подчерта, че един от основните проблеми на общината е именно качественото водоподаване. 6 км. водопроводна мрежа и още 1,5 км. отклонения към домовете на хората ще бъдат подменени в рамките на проекта, който е на стойност 2,9 млн. лева. Ще се подменят тръбите в най-критичните участъци, където стават и най-много аварии, обясни Вардунски.

В настоящия проект ще бъдат подменени и доизградени водопроводите по улиците с най-много установени аварии, загуба на вода и проблеми при подаването на водата за питейно-битови нужди на потребителите. Предвиждат се нови клонове по улиците, където съществуващата мрежа преминава през частни дворове и имоти, и където съществуващите диаметри са малки и недостатъчни за провеждане на необходимите водни количества.

Лошото водоснабдяване и честите аварии, пред които е изправено местното население са основателна причина Община Камено и кметът Вардунски да са непримирими в търсенето на различни форми на финансиране за ремонт и смяна на нефункционалната ВиК инфраструктура. В тази връзка Общината не спира да инвестира в изготвянето на инвестиционни проекти по водоснабдяването, с които да може да кандидатства и да търси финансиране за решаване на водните проблеми в населените си места.

„Надявам се да имаме още много такива дни, които да дават старт на инфраструктурни проекти. Стремим се с екипа ни да развиваме общината и да правим населените места удобни и привлекателни за хората“, коментира кметът Жельо Вардунски.

„Искаме също така да подменим и водопровода поне на главната улица в Ливада. В момента пътя от Русокастро до Ливада е направен, от Ливада до Константиново също. Като подменим водопровода на главната улица ще можем да я преасфалтираме и да я свържем с вече ремонтираните пътища, допълни още Жельо Вардунски.

 

 

  • В Камено побързаха да украсят града с празнична първомартенска премяна. От днес с цветовете на Баба...
  • Представителният ансамбъл за автентичен фолклор към читалище „Просвета-1927“ – Камено се върна с две...
  •   Новият стар кмет на Камено Жельо Вардунски спечели с 74.16 % своя трети мандат на местните избори...